25.06.2019

21 zašto i samo jedno kako autor D.R. Gilbert

D. R. Gilbert, 21 zašto i samo jedno kako autor D.R. Gilbert

Zašto smo nestrpljivi, zabrinuti, depresivni, zašto stres dominira našim životima, zašto smo sve asocijalniji i agresivniji, zašto nas muče strah, pohlepa i sujeta, zašto smo prestali da verujemo… i kako da pri svemu tome uskladimo svoju prirodu i potrebe sa zahtevima života i istovremeno budemo plemeniti i sačuvamo integritet?

D. R. Gilbert, jedan od naših najuticajnijih trenera poslovnih veština, specijalizovan za pitanja direktne prodaje, pregovaranja, motivacije zaposlenih i liderstva, posle dvadeset godina poslovnog i predavačkog iskustva i deset uspešnih knjiga, predstaviće čitaocima svih profila svoja inspirativna razmišljanja o najznačajnijim pitanjima koja okupiraju savremenog čoveka.

Polazeći od činjenice da su životna zašto bezbrojna, kao i da su nastojanja da se dosegnu „odgovori koji rešavaju sve“ uzaludna, autor ove motivacione knjige otkriva drevne i zaboravljene puteve ka odgovorima na ključna životna pitanja. Uz reprezentativne primere iz svakodnevice i literature, uvek nalazeći uporište u tradicionalnim vrednostima poštenja, dobrote i plemenitosti, pokazaće nam kako je izlazak na pravi put težak, ali i mnogo jednostavniji nego što se to na prvi pogled čini.

Nastala iz autorovog iskustva zasnovanog na komunikaciji sa hiljadama učesnika kurseva i predavanja, obogaćena primerima iz života i nadgrađena ilustrativnim i produhovljenim sentencama, ova knjiga će biti dragocen saveznik svakom čitaocu na putu kroz iskušenja savremenog života.

„Drugim rečima, smatram da je lična inicijativa najvažnija i da je ništa ne može zameniti, ono što moramo sami da uradimo niko neće uraditi umesto nas.“

D. R. Gilbert, 21 zašto i samo jedno kako autor D.R. Gilbert

D. R. Gilbert, 21 zašto i samo jedno kako autor D.R. Gilbert

 

Knjige na dlanu izdvajaju neke od citata:

 

„Takođe je veoma bitno da povratimo našu veru, jer vera je duboko usađeno uverenje da je univerzum na našoj strani i da, uprkos trenutnoj situaciji, zna šta radi.“

 

„Dokle verujemo, dotle ćemo postojati. Život neispunjen verom isto je što i prerana smrt!“

 

„Kakav god bio ovaj život (a ja mislim da je život čarobno lep), on je neponovljiv i izuzetan. Zato je važno da ga ispunimo dobrim mislima, dobrim delima, ljubavlju i dobrotom, i nemojmo čekati da samo prođe, već pozitivno delujmo!“

 

„I zato apelujem na sve nas da budemo aktivni učesnici u buđenju dobrote, najpre u sebi, a onda i u svom okruženju. Činjenica je da je dobrota izgubila poziciju na lestvici životnih vrednosti i naš zadatak jeste upravo da to ispravimo. Da dobronamernost i dobrotu vratimo u sam vrh društvenih, životnih vrednosti, zajedno s vrednostima kao što su ljubav i poštenje. Dobrota je čista pozitivna energija, a početak svake prave ljubavi jesu dobronamernost i uzajamno poštovanje.“

 

„Neophodno je da svako od nas preuzme ličnu ali i kolektivnu odgovornost. Nemojmo prepustiti stvari našoj sudbini, jer sudbinu uglavnom kreiraju naši postupci. Mi smo odgovorni za ono što radimo, a ono što radimo odgovorno je za ono što dobijamo (naše rezultate).“

 

„Najveća dostignuća se rađaju upravo iz konstantnog pokušavanja, a naša snaga ima kapacitet da raste iz naše trenutne slabosti! Ono što gradi naš karakter nije krajnji rezultat ka kome težimo, već naši postupci koje stvaramo dok delamo.“

 

„Mentalna energija koja najviše doprinosi mobilizaciji svih naših potencijala jeste realistični optimizam.“

 

„Kada svet vidimo onakvim kakav jeste, polazimo od toga da je rešenje moguće, a ne da je problem velik.“

 

„Velika dela su rezultat više malih postignuća stvorenih tokom dužih intervala, a najbolje prilike dobijaju ljudi koji su u stanju da ih jednostavno prepoznaju, a onda i konkretizuju.“

 

„“Vera je dar duha koji omogućava duši da neprekidno teži vlastitom širenju. – Tomas Man“

 

„Vera je temelj svega pozitivnog što stvaramo i osnova onome čemu se nadamo i što kroz život priželjkujemo.“

 

„Vera je određeno stanje uma koje ima kapacitet da reč „nemoguće“ učini suvišnom.“

 

„Zanimljivo je primetiti da se vera iskrenom upotrebom nikada ne smanjuje, već se uvećava. Ona nam možda sama po sebi neće doneti ono što želimo, ali će nam sigurno pokazati put koji moramo sami preći.“

 

„Mi sigurno nešto možemo, samo ako mislimo i duboko verujemo da možemo. Čim se pojavi sumnja, čarolija vere slabi ili nestaje.“

 

„Vera u nama nastaje na temelju pozitivnog mentalnog stava i čvrstine i dobronamernosti naših ciljeva. Pomoću nje kao da možemo aktivirati i usmeriti sile univerzuma koje su integralan deo tzv. beskonačne inteligencije koja nam može pokazati put uspeha i obezbediti dugotrajan mir.“

 

„Ukoliko želimo da imamo lepšu i svetliju budućnost, moramo verovati.“

 

„Vera je pozitivna emocija i ona se ne može roditi i egzistirati bez dobrote.“

 

„Naše mogućnosti su ograničene jedino našom verom, postajemo ono u šta verujemo da jesmo.“

 

„Imajmo uvek u vidu da niko ne mora da izgubi da bismo mi pobedili.“

 

„Strpljenje nam omogućava da u potpunosti budemo na licu mesta umesto da nepotrebno težimo da budemo negde drugde. Ono daje realnu dimenziju kvaliteta našem doživljaju i omogućava da uživamo u onome što radimo i život iskusimo u pravom smislu, na neusiljen, prirodan način.“

 

„Strpljivost nije neaktivnost, već inteligentna proaktivnost koja ne srlja na prvu loptu.“

 

„“Snažan karakter je poput finog čelika koji je više puta obrađen. Umesto da se slomi usled teškoća, postaje još snažniji.“ – Napoleon Hil“

 

„A šta je zapravo naš karakter? On je istina o nama, ono što mi u suštini svojoj i jesmo. Ako želimo biti dugoročno srećna i uspešna osoba, moramo biti vlasnik čvrstog karaktera.“

 

„Reputacija je ono što ljudi misle da mi jesmo, a naš karakter je ono što mi stvarno jesmo.“

 

„Osoba čvrstog karaktera obično nije zabrinuta za svoju reputaciju budući da joj takav karakter reputaciju uvek održava na visokom nivou.“

 

„Možemo reći da je snažan karakter najvrednija imovina koju poseduje jedna osoba, jer obezbeđuje moć koja nam je dovoljna da se suočimo s mnogim životnim problemima a ne da pred njima pokleknemo.“

 

„Naša konstantnost i pouzdanost predstavljaju pravi kamen temeljac našem karakteru, a karakter rađa naš integritet.“

 

„Za integritet možemo konstatovati da je jedna od ključnih osobina ljudi koji žele da povećaju svoj pozitivan uticaj i koji tragaju za načinom da njihov uspeh bude dugoročan.“

 

„Integritet možemo definisati kao model ponašanja usklađen s moralnim i etičkim normama i koji u osnovi predstavlja moralnu čvrstinu karaktera.“

 

„Veličina našeg karaktera se ogleda u situaciji koja postavlja pitanje šta bismo uradili kada bismo bili sigurni da to niko neće saznati.“

 

„“Stvari koje su najvažnije nikada ne smeju biti prepuštene na milost stvarima koje su najmanje važne.“ – Johan Volfgang Gete“

 

„Ne možemo istovremeno imati više prioriteta, već samo jedan, na koji ćemo prvenstveno biti fokusirani.“

 

„Biti usredsređen ili fokusiran poput strele na svoje ciljeve jedan je od osnovnih aksioma uspeha.“

 

„Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja. – Džim Ron“

 

„Snaga molitve proističe iz njene dubine, ona čoveku kreira mir i spokoj, koji su mu od neprocenjivog značaja pred preprekama i u trenucima poraza. Ona predstavlja najvažniji izvor nove nade u situacijama koje na prvi pogled izgledaju bezizlazno.“

 

„Mi smo srećni i uspešni u onoj meri u kojoj cenimo pre svega ono što imamo, a nesrećni i neuspešni kada konstantno žudimo za onim što nemamo.“

 

„Ne zaboravimo da je život najvredniji poklon koji dobijamo i da su shodno tome najznačajnije i najdelotvornije one molitve u kojima se Bogu (univerzumu) zahvaljujemo za sve ono što imamo a ne tražimo nove blagodeti i privilegije.“

 

„Molitva ima skoro bezgraničnu moć, međutim, nikada nemojmo izgubiti iz vida da je ona aktivna a ne pasivna.“

 

„Nije dovoljno da od Boga tražimo put, već moramo molitvu propratiti odgovarajućom akcijom. Imajmo uvek u vidu da je ono što je vredno molitve vredno i rada.“

 

„I upamtimo: stvaran svet oko nas pust je i potpuno otuđen kada je u njemu najveća naša sopstvena potreba.“

 

„Kada god osetimo stres, imajmo u vidu da nas od zadovoljstva deli samo jedna misao. Kako ćemo se osećati isključivo zavisi od naših misli, a ne od okolnosti u kojima se trenutno nalazimo.“

 

„Setimo se da zbog sopstvene subjektivne percepcije okolnosti ne vidimo onakve kakve one u suštini jesu, već onako kakvi smo mi.“

 

„Životna svrha je glavni rezervoar snage i izdržljivosti u postojanju svakoga čoveka.“

 

„Ona je neophodna ukoliko želimo da napravimo vrhunski rezultat, a možda još značajnija u situaciji kada ništa ne izgleda onako kao što bismo mi želeli ili kada nam život u punom kapacitetu pokazuje svu svoju nemilosrdnost.“

 

„Izuzetno je važno da čovek spozna šta želi od života, a pored toga i da odluči šta je spreman da ponudi (ponekad nešto i žrtvuje) kako bi ostvario svoj cilj i opravdao svoju misiju postojanja.“

 

„Kada imamo definisanu životnu svrhu, jasnije smo u poziciji da razmišljamo, mnogo lakše donosimo odluke i jednostavno se nikada ne osećamo izgubljeno, jer uvek znamo kuda idemo.“

 

„Imajmo u vidu da svaki čovek u sebi nosi nešto vredno, samo je važno da to otkrije, a onda i da ne dozvoli da mu ostale nenametnute stvari zatrpaju sopstvenu svrhu.“

 

„Čovek koji uspe da pronađe svrhu doživeće veliko ispunjenje i spoznaće sreću u pravom smislu te reči i, naravno, uživaće u njenim blagodetima.“

 

„Lepota ima dugoročan karakter samo ako proizilazi iz naše suštine, iz samog našeg duha.“

 

„Nemoguće je da posedujemo lični magnetizam i da zračimo harizmom ukoliko je naše uporište samo naša spoljašnost, jer suštinska lepota je nevidljiva, ona se oseća, ona dolazi iznutra, iz našeg najdubljeg JA!“

 

„Imajmo uvek u vidu da pakovanje nikada ne može biti važnije od proizvoda. Takođe je važno da izgradimo sopstvenu percepciju lepog, jer nije lepo ono što drugi tvrde da je lepo, već ono što se nama sviđa!“

 

„Međutim, neophodno je da pre svega poštujemo i volimo sebe, jer na taj način ne bismo imali strah od toga šta će ljudi misliti o nama, ne bismo bili usamljeni i ne bismo očajnički tražili ljubav od drugih zaboravljajući da je ljubav u nama i da samo treba da je podelimo sa drugima. Mi ne možemo dati drugima ono što nemamo u sebi.“

 

„Jedina istinska kontrola koja ima smisla jeste da naučimo da kontrolišemo sebe, da upravljamo svojim emocijama, porivima i postupcima, da nam volja bude jača od želje!“

 

„Dakle, ono što smo činili tokom života nastalo je kao rezultat prethodnog stava koji smo zauzeli. Imajmo uvek u vidu da mi biramo naš trenutni stav, a on bira posledice svog delovanja.“

 

„Drugim rečima, nemojmo izgubiti iz vida da su najvažniji oni događaji koji se odvijaju u nama a ne oni koji se odvijaju oko nas.“

 

„Sreća je uvek ovde, nikada tamo, ona je u nama, a ne van nas.“

 

„Imajmo u vidu da je sreća relativna i da je individualna, skrojena po meri svakog čoveka, i kao takva ne trpi konfekcijski pristup, gde imamo nekoliko različitih brojeva odela i mi treba da izaberemo jedno.“

 

„To znači da svaki čovek, ukoliko želi da bude srećan, mora da svoju sreću jasno definiše prema sopstvenim vrednostima.“

 

„Ako uopšte možemo reći da tajna sreće postoji, možemo konstatovati da je ona krajnje jednostavna: Pronađite nešto što zaista volite i u čemu uživate, a onda se posvetite tome.“

 

„Prihvatimo činjenicu da svaka posledica ima svoj uzrok, pa ako nismo zadovoljni posledicama, mi jednostavno moramo menjati uzroke.“

 

„Entuzijazam jednostavno predstavlja pokretačku i stvaralačku energiju.“

 

„Entuzijazam je kao propeler koji u nama pokreće veliku količinu energije, i čini da ona bude pozitivna. On gradi samopouzdanje, jača veru, budi nadu, otklanja sumnju i rasteruje strah u nama. Doprinosi da se osećamo živo, da smo sretni i pozitivno uzbuđeni, da stremimo ka našim ciljevima.“

 

„Predstavlja snažnu pozitivnu emociju koja je najbolji saveznik našim vizijama na putu u realizaciji ciljeva i postizanju boljih rezultata.“

 

„Zanimljivo je reći da je entuzijazam u praksi često kao neki most koji nas vodi iz loše pozicije, poraza i siromaštva u napredak, bolje rezultate i bogatstvo.“

 

„Na poraz treba gledati samo kao na određeni rezultat koji nam trenutno ne ide u prilog, a za čoveka koji se ispravno suočava s porazom znači samo stimulans više na putu ka konačnom cilju.“

 

„Međutim, uvek moramo imati u vidu da je poraz samo percepcija drugih. Dokle god mi verujemo u nov početak, onog momenta kada postane i naša percepcija, dobija stvarnu formu.“

 

„Svi veliki uspesi sačinjeni su od ogromnog broja neuspeha i poraza.“

 

„Trenutak poraza je samo kratko odlaganje uspeha koji će doći u budućnosti.“

 

„Važno je istaći da šta god čovek pokušava da uradi treba da to čini punim srcem, s uzvišenim i časnim namerama, pokrenut istinskom ljubavlju iz dubine duše. Kada motivacija dolazi iz naše unutrašnjosti, iz našeg dubokog JA, onda stvara energiju koja ima dugoročno dejstvo.“

 

„Svaki čovek na ovom svetu ima svoju misiju i zato mora da otkrije tajnu svog života. A misija podrazumeva da spozna, a onda i afirmiše, plemenite vrednosti.“

 

„Nikada nemojmo izgubiti iz vida da su dobrota i ljubav najviši nivo ljudske svesti i najplemenitije vrednosti.“

 

„Takođe je važno da otklonimo još jednu zabludu, stav da moraš nešto imati da bi se osećao dobro. Ono što možemo imati neće doprineti da se osećamo dobro, već ćemo se osećati dobro samo ako naučimo da u sadašnjem trenutku promenimo stanje našeg uma i našu percepciju.“

 

„Kada dobrota dominira našim bićem, onda uživamo u lepoti davanja, a proces davanja se uvek odvija u sadašnjem trenutku.“

 

„Takođe nas ispunjenost dobrotom stimuliše da primećujemo mnoge divne male stvari koje se dešavaju u svakom trenutku, a koje praktično nismo u stanju da primetimo kada nama dominiraju strah, pohlepa i sujeta.“

 

„“Pre nego što budete mogli da uradite nešto, najpre morate postati nešto.“ – Gete“

 

„Sve zagonetke koje treba da rešimo kako bismo svet učinili boljim mestom za život i budućim generacijama se pre svega nalazi u nama samima.“

 

„Svet je zapravo samo velika slika i prilika svih nas koji živimo u njemu, on je jednostavno naš odraz u ogledalu. Ako želimo da svet oko nas bude bolji, i mi moramo biti bolji i ne smemo dozvoliti da se sistem pravih vrednosti koje su stvarale mnoge generacije pre nas tako lako uruši.“