ŽUBOR JEZIKA, SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA, RADNI UDŽBENIK +CD SA INTERAKTIVNIM VEŽBANJIMA za 5. razred

750,00 RSD

Šifra: 5140
Autori: Jelena Žurić I dr Jelena Angelovski

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00087/2018-07

O knjizi "ŽUBOR JEZIKA, SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA, RADNI UDŽBENIK +CD SA INTERAKTIVNIM VEŽBANJIMA za 5. razred"

Niz lekcija dijaloškog karaktera. Odličan izbor tekstova koji služe kao polaznaosnova za obradu pojmova.
Razvijen metodički aparat koji omogućava suštinsko savlađivanje gradiva i podstiče samostalni rad učenika.
Pregledan i sistematičan repetitorijum gramatike: svi sadržaji su sistematizovani u tabele koje olakšavaju utvrđivanje gradiva.
Dodatni sadržaji za napredne i zainteresovane učenike.
Udžbenik bogat zadacima za vežbanje i utvrđivanje gradiva.
Akcenat na negovanju kulture govora i pismenosti, putem ostvarivanja unutarpredmetne korelacije (jezik, književnost, jezička kultura).
U udžbeniku se piše.
Materijal za vežbanje na CD-u pogodan za rad na času, grupni i individualni, sadrži oko 100 zadataka sa mogućnošću automatske provere tačnosti odgovora.
Niz lekcija dijaloškog karaktera. Odličan izbor tekstova koji služe kao polaznaosnova za obradu pojmova.
Razvijen metodički aparat koji omogućava suštinskosavlađivanje gradiva i podstiče samostalni rad učenika.
Pregledan i sistematičanrepetitorijum gramatike: svi sadržaji su sistematizovani u tabele koje olakšavajuutvrđivanje gradiva.Dodatni sadržaji za napredne i zainteresovane učenike.
Udžbenik bogat zadacima za vežbanje i utvrđivanje gradiva.
Akcenat na negovanju kulture govora i pismenosti, putem ostvarivanja unutarpredmetne korelacije (jezik, književnost, jezička kultura).
U udžbeniku se piše.
Materijal za vežbanje na CD-u pogodan za rad na času, grupni i individualni, sadrži oko 100 zadataka sa mogućnošću automatske provere tačnosti odgovora.