ŽIVOTI DEVOJAKA I ŽENA

1080,00 RSD

O SVETLIM I MRAČNIM STRANAMA ŽENSKOG BIĆA
Jedini roman književnice koja se proslavila zbirkama pripovedaka. Iskrena knjiga koja pripoveda o
odrastanju u ruralnom Ontariju četrdesetih godina XX veka. U susretu sa fenomenima rađanja, smrti i
seksa, glavna junakinja Del Džordan spoznaje i mračne i svetlije strane svoga ženskog bivstvovanja. Ona
je pronicljiv i duhoviti posmatrač života u malom gradu.
Za ovu knjigu, Alis Manro je izjavila kako je ona „autobiografska u formi, ali ne i u činjenicama.”
Prevela sa engleskog Anđelka Cvijić

ŽIVOTI DEVOJAKA I ŽENA

O SVETLIM I MRAČNIM STRANAMA ŽENSKOG BIĆA
Jedini roman književnice koja se proslavila zbirkama pripovedaka. Iskrena knjiga koja pripoveda o
odrastanju u ruralnom Ontariju četrdesetih godina XX veka. U susretu sa fenomenima rađanja, smrti i
seksa, glavna junakinja Del Džordan spoznaje i mračne i svetlije strane svoga ženskog bivstvovanja. Ona
je pronicljiv i duhoviti posmatrač života u malom gradu.
Za ovu knjigu, Alis Manro je izjavila kako je ona „autobiografska u formi, ali ne i u činjenicama.”
Prevela sa engleskog Anđelka Cvijić