Žene i sport

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Milka Đukić

Broj strana / Povez / Pismo:
227 / Broširan / Ćirilica

Dimenzije: 24 x 16 cm
ISBN: 978-86-515-1360-5
Godina izdavanja: 2018.

Žene i sport

Pozicija žene u sportu Srbije se ipak menja u odnosu na tradicionalne okvire njenim vidljivim prisustvom u politici, društvenim institucijama i svim strukturama upravljanja u sistemu sporta u Republici Srbiji. Pri tome, reforma srpskog društva, politička, ekonomska, pravna, sportska i obrazovna, reforma pravosuđa, reforma državne uprave, lokalne samouprave i državnih medija, doprinosi stvaranju povoljnijeg socijalnog ambijenta u kome će se na ravnomerniji način raspoređivati društvena moć i time izbeći diskriminacija u sportu i društvu. To je pravi način da se trag vekova koji se prenosi u obliku uhodanih navika, mišljenja, percepcija, pa i predrasuda, menja u dinamičnim društvenim procesima, a to nam poručuje knjiga „Žene i sport“ autorke Milke Đukić. Autorka argumentovano ukazuje na neopravdano odsustvo ravnomernog učešća žena u sportu na mestima upravljanja, što je u suprotnosti sa njihovim vrhunskim rezultatima u sportu. Analitička publikacija kao što je „Žene i sport“, navodeći nepobitne istraživačke rezultate, dokazuje ono što je očigledno: da već dugo postoji duboko ukorenjena, strukturalna diskriminacija i marginalizacija žena u sportu, čemu doprinosi nedovoljna medijska pažnja. Rešenje problema leži u okviru dosledne primene sveobuhvatnih principa ljudskih prava, uključujući i principe transparentnosti, odgovornosti, jednakih uslova učešća, ali prevashodno nediskriminacije. Bavljenje sportom je osnovno ljudsko pravo, osnova aktivnog i zdravog životnog stila, a sport doprinosi opštoj rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i napretku društva u celini. Knjiga „Žene i sport“ definiše model saradnje državnih institucija, međunarodnih organizacija, akademskih zajednica i nevladinih organizacija na obradi svih politika, dokumenata i normativnih okvira kako bi se osiguralo puno ostvarivanje Ustavne garancije za jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce u sportu.

Preporučujem knjigu „Žene i sport“ širokom krugu čitalačke publike i mislim da će u budućnosti knjiga „Žene i sport“ uticati da se popravi stanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u sistemu sporta i društva Republike Srbije.

Prof. dr Gordana Gasmi, Institut za uporedno pravo,

Beograd, februar 2018. godine