Više od muzičke sveske

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Marijana Milošević Simić

Više od muzičke sveske

Više od muzičke sveske” je radna sveska namenjena deci uzrasta od 5,5 do 8 godina u predškolskim ustanovama i pripremnom i prvom razredu muzičke škole za početno muzičko opismenjavanje isključivo kroz igru. Ovaj priručnik ima za cilj da deci približi muziku i rano muzičko opismenjavanje na neformalnom nivou kroz upoznavanje sa muzičkim simbolima, pojmovima i instrumentima u skladu sa njihovim postojećim znanjima i potrebama tog uzrasta. Takođe, kroz integrativni pristup, deca dobijaju i znanja iz oblasti grafomotorike, maternjeg jezika, matematike, prirode i društva.

„Više od muzičke sveske“ predstavlja jedinstveni način neformalnog i multisenzornog učenja osnovnih muzičkih pojmova i instrumenata kroz integrativno povezivanje ostalih znanja važnih u predškolskom i ranom školskom uzrastu dece. Igre su osmišljene tako da dete boji, crta, lepi, seče, svira sopstvenim telom, rešava logičke zadatke i nauči mnogo više od muzičkih pojmova. Iako namenjena predškolskom i ranom školskom uzrastu, uz ovu svesku rado će se igrati i učiti i mlađa i starija deca i sa njima i po neki odrasli.