VAŠAR U POGRANIČJU

1400,00 RSD

Autori: Dejan Krstić, Dragan Todorović, Dragoljub B. Đorđević

Broj strana / Povez / Pismo:
380 / Broširan / Ćirilica

Dimenzije: 16 x 24 cm
ISBN: 978-86-515-0898-4
Godina izdavanja: 2014.

O knjizi "VAŠAR U POGRANIČJU"

VAŠAR U POGRANIČJU

Sama ideja da se prouče vašari u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (14 vašara, u svakoj opštini po jedan), u istoj godini i po istoj metodologiji je vrlo originalna. Podaci su prikupljeni po jedinstvenoj metodologiji (protokolu), koji je predvideo po deset fotografija u prilogu za svaki vašar i njihovu interpretaciju, po izboru istraživača, što znatno povećava dokumentacionu vrednost prikupljenog materijala. Iako se u interpretaciji podataka nekad išlo preusko, a nekad preširoko, u celini je dobijeni empirijski materijal kvalitetan i sistematičan. To je osnovna vrednost ovog zbornika koji je prva naučna publikacija ove vrste o vašarima kod nas, postavši tako nezaobilazna uporedna tačka za svako njihovo buduće istraživanje. Za neke vašare je sačinjen pravi etnografski inventar ponuđenih zanatskih proizvoda sa trajnom dokumentarnom vrednošću. Visoku vrednost imaju i prilozi u kojima postoji i dijahronijska (istorijska) dubina istraživanja vašara. U svim prilozima je posebna pažnja posvećena pograničnoj dimenziji vašara. Uočeno je da se oblici vašara diferenciraju, da se pojavljuju novi trendovi (među kojima ističemo obnovu religijske funkcije i obogaćivanje vašara kulturnim manifestacijama, oživljavanje lokalne zajednice u vreme njihovog održavanja), a razmotrena je i budućnost vašara.On se sve više pretvara u buvljak, mada i buvljaci poprimaju neke karakteristike vašara. Trensformiše se iz narodnog u masovno okupljanje, iz zajednice u medijski propraćen spektakl, iz narodne u masovnu kulturu.

Miloš Marjanović

Zbornik radova Vašar u pograničju istočne i jugoistočne Srbije ima višestruki naučni značaj. Zasnovan je na terenskom radu i donosi sveže podatke, „iz prve ruke“, prikupljene na područjima koja su uglavnom ostajala izvan sistematskih istraživanja društvenih i humanističkih nauka. Pogranične oblasti su udaljene od centara državne i političke moći i kontrole, što utiče na identifikaciju stanovništva nastanjenog u njima. Upravo zbog toga je naučno relevantno i aktuelno praćenje i proučavanje društvenih procesa koji se u njima odvijaju. Svi radovi u zborniku zasnivaju se na neposrednom terenskom istraživanju, napisani su na osnovu obimnog empirijskog materijala i dokumentovani i ilustrovani većim brojem fotografija. Iako su autori pretežno sociolozi, pristupi istraživanju i izvorima su široko interdisciplinarno koncipirani, na najbolji mogući način objedinjujući sociološke interpretacije sa etnološkim, antropološkim i politikološkim saznanjima i metodologijama. U radovima se uglavnom daje presek savremenog stanja, ali mnogi od njih imaju i produbljenu dijahronijsku perspektivu. Zbornik daje sliku vašara u pograničju, kaleidoskopski prelomljenu u svakom pojedinačnom istraživačkom punktu.

Sanja Zlatanović