UPOREDNO USTAVNO PRAVO

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Prvo izdanje, 2015,

Format: 16 x 24 cm,

Broj strana 740 str

Tvrd povez

ISBN 978-86-519-1680-2

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

Đuzepe de Vergotini ugledni je profesor emeritus ustavnog prava na Univerzitetu u Bolonji i autor brojnih naučnih radova iz oblasti ustavnog prava i drugih grana javnog prava. „Uporedno ustavno pravo“ jedno je od njegovih najznačajnijih dela i do sada je prevedeno na više stranih jezika.

„Uporedno ustavno pravo“ rezultat je sistematskog proučavanja ustavnih institucija u komparativnoj ravni. U uvodnom delu, autor je postavio metodološki okvir istraživanja, objasnio je ulogu, funkciju i značaj upoređivanja u ustavnom pravu kao nauke i metoda. U prvom delu knjige razmotrena su osnovna pitanja države (obeležja države, funkcije suverene vlasti, odnos suvereniteta i izvora prava, oblici državnog uređenja i vlasti) i ustava (značenje, stvaranje i sadržaj ustava, promena i zaštita ustava, nastanak i razvoj ustavnosti). U drugom delu pod nazivom „Država liberalnog tipa“ predmet analize jesu klasične teme ustavnog prava (ljudska prava, pravna država, neposredna i posredna vlast, podela vlasti, uloga partije i opozicije, odnos između zakonodavne i izvršne vlasti). Posebnu pažnju autor je posvetio „opisu“ ustavne i političke prakse pojedinih pozitivnopravnih sistema: Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Italije, Španije i Švajcarske.

U naučnoj literaturi retko nailazimo na teoretičare, poput Đuzepea de Vergotinija, koji uspevaju da u načinu svog izlaganja pomire analizu doktrinarnih koncepata, značajnih za razumevanje funkcionisanja ustavnih struktura i pravnih poredaka, sa ukazivanjem na savremene tendencije u razvoju političkih sistema i rešenja o pravcu reformisanja ustavnih i političkih institucija. Vergotini tako ističe značaj formalizovanja uloge opozicije u ustavnom sistemu, pravnog karaktera interesnih grupa i dr.

„Uporedno ustavno pravo“ jeste najznačajnija studija iz oblasti ustavnog prava objavljena kod nas u poslednje vreme. Zbog toga je preporučujemo ne samo studentima i istraživačima na osnovnim i poslediplomskim studijama pravnih fakulteta i fakulteta političkih nauka, već i praktičarima iz tih oblasti, i uopšte svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa funkcionisanjem ustavnih i političkih sistema.

Mr Ljiljana Grubač prevela je rukopis sa italijanskog jezika (Giuseppe De Vergottini, „Diritto costituzionale comparato vol. I“, 2011, Ottava Edizione), a stručnu redakturu prevoda pripremio je prof. dr Ratko Marković.