TVORBA REČI U SAVREMENOM SRPSKOM JEZIKU

935,00 RSD

Autor: Ivan Klajn
Izdavač: Zavod za udžbenike
Broj strana: 514
Pismo: Ćirilica
ISBN: 86-17-11094-5

O knjizi "TVORBA REČI U SAVREMENOM SRPSKOM JEZIKU"

Sadržaj:

Sufiksacija

Uvod
Imenički sufiksi – domaći
Imenički sufiksi – strani
Pridevski sufiksi – domaći
Pridevski sufiksi – strani
Zamenički sufiksi
Glagolski sufiksi – domaći
Glagolski sufiksi – strani
Glagolski sufiksi za promenu vida
Priloški sufiksi

Konverzija

Termin i definicija