Srpski jezik 2, pouke o jeziku

590,00 RSD

Autori: Ivana Juhas, Monja Jović
Šifra: 2051

O knjizi "Srpski jezik 2, pouke o jeziku"

Prvi osnovni udžbenički komplet čine četiri udžbenika:

Čitanka za 2. razred (Marela Manojlović, Snežana Babunović), Pouke o jeziku (Ivana Juhas, Monja Jović), Latinica (Ivana Juhas) i Radna sveska (Marela Manojlović, Snežana Babunović). Čitanka sadrži potpun i pažljiv uvod u čitanje i razumevanje književnog teksta, dok je u Poukama o jeziku u celosti pregledno obrađen program iz gramatike. Latinica uvodi učenika u ovladavanje tehnikom čitanja i pisanja na drugom pismu, a Radna sveska omogućava da se nastava predmeta ostvari u potpunosti, uz postupno i lako učvršćivanje znanja iz književnosti i gramatike.