SRPSKI JEZIK, JEZIČKE POUKE

590,00 RSD

Šifra: 2050

Autori: Mr Lj. Prćić, Dr J. Dražić

Broj i datum rešenja ministra 650-02-00182/2019-07 od 21.5.2019.

O knjizi "SRPSKI JEZIK, JEZIČKE POUKE"

OPIS
Drugi osnovni udžbenički komplet čine: Čitanka za 2. razred (Milanka Berković i Natali Šarić), Jezičke pouke (Ljubica Prćić) i Latica po latica – Latinica (Milanka Berković i Natali Šarić). Podstičući radoznalost, ovi udžbenici pomažu učenicima da uoče, prepoznaju i shvate rečenice i reči prema zahtevima novog programa, prošire aktivni rečnik, savladaju elemente usmenog i pismenog prepričavanja, pričanja i opisivanja; da postepeno savladaju usmeno izveštavanje i osposobe se za uočavanje i razumevanje bitnog u tekstu.