Srpski jezik 5, gramatika

690,00 RSD

Autori:Vesna Lompar
Tip korica:meki povez
Broj stranica:176
ISBN:978-86-533-0041-8

O knjizi "Srpski jezik 5, gramatika"

Sadržaj novog programa uglavnom je redukovan, tako da se u ovoj gramatici, za razliku od dosadašnje, ne obrađuju, na primer, pridevski vid i nelične zamenice. Radni glagolski pridev, s druge strane, obrađuje se u okviru perfekta.

Ključne novine u odnosu na prethodnu gramatiku 5: tekstovi su osavremenjeni, na kraju svake celine nalazi se sistematizacija pod nazivom KRATAK PREGLED NAUČENOG; rešenja svih zadataka nalaze se na kraju udžbenika, a kao posebno značajno, tu su i TESTOVI ZA SAMOOCENJIVANJE (15 testova iz svih oblasti), kao i njihova rešenja.

Gramatika sadrži:

75 ilustracija
310 zadataka