SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

1200,00 RSD

ISBN: 86-7466-263-3
Godina izdanja: 2006
Jezik: Srpski – Latinica
Povez: B5 broširan
Broj strana: 252
Autori: Željko Đurović

O knjizi "SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA"

Materijal izložen u knjizi u potpunosti odgovara nastavnom planu i programu predmeta Sistemi automatskog upravljanja I i koncipiran je tako da pokriva i materiju koja se izlaže studentima na odsecima za Elektroniku i Telekomunikacije i informacione tehnologije, kroz istoimeni izborni predmet.Knjiga je podeljena u pet tematskih celina: modeliranje komponenti sistema upravljanja, karakterizacija ponašanja sistema, stabilnost sistema, vremensko-frekvencijska analiza i sinteza sistema.