Akcija!

Semenarstvo

1996,00 RSD890,00 RSD

Autor: Miodrag Marić

Broj strana: 618 str.

Format: 24 x 17

Povez: Broš

Godina izdanja: 2005.

O knjizi "Semenarstvo"

Ovo izdanje u znatnoj meri predstavlja prošireno i prerađeno prethodno izdanje. Prvo izdanje SEMENARSTVA (1987) bilo je prvi univerzitetski udžbenik u našoj zemlji, namenjen prvenstveno višem i visokom poljoprivrednom obrazovanju stručnjaka z,a rad u biljnoj proizvodnji. U proteklih desetak godina, ovaj udžbenik je najviše korišćen u obrazovanju i usavršavanju ovih kadrova u oblasti semenarstva znatnog broja ekonomski značajnih biljaka gajenih u nas, a naročito ratarskih, povrtarskih i cvećarskih vrsta. Ovi stručnjaci su se postupno i sve više profesionalno interesovali i angažovali na problemima i zadacima užih oblasti semenarstva, kao što su: proizvodnja semena određenih vrsta i grupa biljaka, dorada semena, kontrola proizvodnje kontrola kvahtela semena, promet i distribucija semena i dr. Pomenuti udžbenik je doprineo da se sve veći broj poljoprivrednih stručnjaka, još u toku redovnih studija, orijentiše ka praktičnim pitanjima i istraživačkim problemima semenarstva, opredeljujući se za izradu diplomskog rada, a kasnije sve češće i z.a naučno usavršavanje poslediplomskim studijama i sticanjem stepena magistra ili specijaliste iz semenarstva. Prirodno, sve veći broj ovakvih kandidata se odlučivao i za naučnu obradu određenog aktuelnog problema iz. ove oblasti i sticanje naučnog stepena doktora agronomskih nauka.

U Opštem delu dopunski su obrađena pitanja u vezi sa morfologijom semena, te i razmnožavanjem biljaka, a raniji tekst prvog izdanja dodatno je proširen obradom pitanja, kao što su: definicije izraza ili termina u vezi sa strukturom semena i plodova; procesi i promene u toku razvića i klijanja semena; dejinisanje i uloga dormantnosti semena; karakteristike dormantnosti i činioci koji na ovo utiču; svetlost, fitohrom i klijanje semena; kontrolni pregledi semenskih useva prema raznim standardima; identifikovanje sorte; značaj sadrzaja vlage u semenu pri zetvi; sorta i izbor sorte za gajenje i umnožavanje semena; tehnike za određivanje sprečenosti klijanja semena zbog struktura koje ga prate; metode za savlađivanje nrdoće semena; metode za savlađivanje latentnosti semena; kvaliteti semena (genetički, analitički, zdravstveni, fizički, skladišni) i njihova kontrola; postupci za identifikovanje šturih semena; održavanje genetičkog kvaliteta semena (laboratorijska i poljska ispitivanja); životna sposobnost semena; kontrola semena u toku proizvodnje, prometa, distribucije i prodaje.

U Posebnom delu knjige obrađena je proizvodnja semena u oko 200 taksonomskih vrsta biljaka koje se danas iskorišćavaju u svetu za razne potrebe i namene, kao: ishrana Ijudi (žita, povrće, voće, variva i dr.), ishrana domaćih životinja (trave, leguminoze i dr.), industrijska prerada i druge svrhe, s napomenom da ovim nisu obuhvaćene grupe biljaka, kao sto su: cveće, lekovito i začinsko bilje i šumsko drveće, koje se generativno razmnožavaju (semenom), a koje su takođe velikog ekonomskog značaja, te i ćpravdane potrebe da se i tu razvija organizovana proizvodnja kvalitetnog semena, kao osnove unapređenja proizvodnosti ovih biljaka.

Tehnološke specifičnosti u proizvodnji semena svake vrste izložene su kroz nekoliko izdiferenciranih i prirodno povezanih delova (»potpoglavlja«), najčešće ovako naslovljenih:

• karakteristične sortne osobine (»deskriptor«),
• edafsko-klimatski uslovi uspevanja (»agroekološki« uslovi),
• oprašivanje i izolacija semenskog useva,
• agrotehnika i nega semenskog useva (plodored, obrada i priprema zemljišta; setva, đubrenje i navodnjavanje; zaštita useva od bolesti, korova i štetočina; pregled useva i čišćenje primesa sumnjivih i netipičnih biljaka),
• žetva useva i vršidba, i
• »dorada« i čuvanje semena posle žetve.

Knjiga je, u suštini praktične prirode, ali sadrži dovoljno teorijskih i naučnih informacija, koje bi trebalo zainteresovanom čitaocu da omoguće da shvati opravdanost i razloge praktičnih postupaka, a tekst je najviše pripreman za studente beogradskog i drugih poljoprivrednih fakulteta i poljoprivrednih škola ratarskih i hortikulturnih usmerenja.

Takođe, knjiga može biti od koristi i stručnjacima savetodavne službe, realizatorirna programa semenarstva, kao i proizvođačima semena.