Selfi na mostu

550,00 RSD

Autor: Vladimir Konečni
Broj strana / Povez / Pismo:
135 / Tvrd / Ćirilica
Dimenzije: N/A
ISBN: 978-86-515-1309-4
Godina izdavanja: 2017.

Selfi na mostu

Zbirka Selfi na mostu sadrži tri grupe tekstova: prozne minijature, pripovetke i hibridnu prozu. Tekstovi su napisani u jednom dahu, a na kraju svakog naznačeno je mesto i datum kada je tekst nastao. Kroz ove priče vidimo autorov pogled na svet, na prirodu i na ljude i žene ponikle u veoma različitim podnebljima i kulturama. Naići ćemo na tekstove putopisnih i dnevničkih elemenata, ali i one koji donose ne samo književne (fiktivne) i dnevničke komponente, nego i istorijske, političke i dokumentarne.

„Pred čitaocima je sada druga knjiga pripovedaka i proznih tekstova Konečnog, koju sa zadovoljstvom objavljuje „Prometej“. Svi tekstovi su napisani u relativno kratkom periodu, od kraja 2014. do kraja 2017. godine i svi, sem jednog (najkraćeg), veoma brzo su objavljeni u uglednim časopisima u Srbiji (Koraci, Književne novine, Bdenje, Zlatna greda, Letopis Matice srpske). Kao i pripovetke u prethodnoj zbirci Atif, i, uostalom, pesnički i dramski opus Konečnog, njegovi novi radovi odlikuju se povremenom naklonošću ka apstraktnom i filozofskom. Ovde ću dati sebi slobodu da citiram svoje mišljenje o zbirci Atif, koje je doslovno relevantno i za novu zbirku Selfi na mostu: „Međutim, za razliku od svoje poezije, u pripovetkama se Konečni u velikoj meri orijentisao na konkretne životne teme i tanane, emotivne i erotske ljudske odnose, mada neke od tema očigledno potpadaju pod rubriku ‘velike’. Tu će čitalac naći i bogatstvo upečatljivih portreta ljudi i žena u neverovatnim različitim okolnostima, ponekad nadrealnim, ne samo u Srbiji, nego i u ‘celom svetu’.“ Povrh poželjnog tematskog i emotivnog kontinuiteta sa prethodnom zbirkom, dva nova rada – od kojih je jedan duži, završen tek oktobra 2017. godine – uvode, čini se, nove književne oblike u srpsku prozu.

Zoran Kolundžija