SABRANA DELA SVETOG SAVE

440,00 RSD

Autor: Sveti Sava
Izdavač: Zavod za udžbenike
Broj strana: 158
Pismi: Ćirilica
ISBN: 86-17-09200-9

O knjizi "SABRANA DELA SVETOG SAVE"

Rastko Nemanjić – Sveti Sava (1175-1235) jedan je od najznamenitijih i najznačajnijih ličnosti srpske istorije, duhovnosti, kulture i književnosti. 0 njemu se može govoriti kao o osnivaču samostalne Srpske crkve i njenom prvom arhiepiskopu, ktitoru nekokoliko manastira i organizatoru njihovog duhovnog života i poretka, zakonodavcu u oblasti crkvenog i građanskog prava, diplomati, prvom srpskom hodočasniku u Svete zemlje, prvom pravom književniku. Kao dobar poznavalac poetike žanrova, koristi svoj karakterističan književno-umetnički postupak: oslanjanje na postojeće modele, intezivno oslanjane na biblijski kontekst, uz emocionalnost i neposrednost u izlaganju. Osim Nomokanona (krmčije) kao zakonopravila ili osnovnog pravnog kodeksa Srpske crkve a time istovremeno i države, ovaj zbornik obuhvata sve ostale Savine poznate radove: Karejski, Hilendarski i Studenički titik, Žitije svetog Simeuna Nemanje, Službu svetom Simeunu, Pismo studeničkom igumanu Spiridonu i Uputstvo za držanje Psaltira.