Rat na Balkanu

1300,00 RSD

Karloš Branko

260 str.
23 cm

Rat na Balkanu

„Искуство у бившој Југославији интелектуално ме је пробудило за питања мировних операција и решавања сукоба. Дa није било прилике да посматрам овај сукоб из прве руке, сигурно бих стекао
мишљење о понашању његових актера, како спољашњих тако и унутрашњих, другачије од оног
које сам оформио, вероватно чак и дијаметрално супротно. Била је то прилика да схватим тананости
истине. Уверио сам се да је много тога што сам сматрао да знам било погрешно, или још горе – биле
су то полуистине. (…) Ова књига представља лично сведочанство, како о догађајима које сам проживео из прве руке, тако и о догађајима у којима сам индиректно учествовао. Ово је компилација
прича које сам доживео и кроз које сам прошао, организованих хронолошки (колико год је то било
могуће). Ниједан од догађаја о којима сам говорио није измишљен. Опис оних догађаја у којима нисам учествовао заснива се углавном на извештајима или интервјуима са људима који су били директно укључени у њих. Упркос томе што овај рад нема претензију да буде академски рад, нити уплитање у историју сукоба, моћи ће, ипак, да допринесе његовом бољем разумевању нудећи
још једно читање ових догађаja. “ – генерал мајор Карлош Бранко.