PRIRODA I DRUŠTVO 4A – UDŽBENIK SA RADNIM LISTOVIMA za 4. razred

690,00 RSD

Šifra: 410

Autori: V. Matanović, Z. Veinović, N. Stančić i I. Marković

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-00248/2008-06/10

O knjizi "PRIRODA I DRUŠTVO 4A – UDŽBENIK SA RADNIM LISTOVIMA za 4. razred"

udžbenik koji sadrži interaktivnu obradu novog sadržaja (nove lekcije prožete su pitanjima za ponavljanje i povezivanje sa prethodno učenimgradivom)
optimalan odnos osnovnog teksta i naloga i zadataka
pri obradi lekcija učenici se podstiču na samostalno uočavanje i zaključivanje
udžbenik sadrži integraciju sadržaja na kraju svake teme
zadaci različitih nivoa složenosti
više nego dovoljan broj zadataka za vežbanje u školi i kod kuće