PRIRODA I DRUŠTVO 4 – RADNA SVESKA za 4. razred

720,00 RSD

Šifra: 4080

Autori: Lj. Vdović, B. Matijević,

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-358/1/2013-06

O knjizi "PRIRODA I DRUŠTVO 4 – RADNA SVESKA za 4. razred"

OPIS
udžbenik koji sadrži interaktivnu obradu novog sadržaja (nove lekcije prožete su pitanjima za ponavljanje i povezivanje sa prethodno učenimgradivom)
optimalan odnos osnovnog teksta i naloga i zadataka
pri obradi lekcija učenici se podstiču na samostalno uočavanje i zaključivanje
udžbenik sadrži integraciju sadržaja na kraju svake teme
zadaci različitih nivoa složenosti
više nego dovoljan broj zadataka za vežbanje u školi i kod kuće