PRED OGLEDALOM

530,00 RSD

Autor: Ljiljana Habjanović Đurović
Pismo: Ćirilica
Povez: Meki

PRED OGLEDALOM

Roman PRED OGLEDALOM je uzbudljiva, potresna i nežna povest o ljubavi koja je trajala koliko i život njenih junaka. Ispričala je sama Liza kroz pisma Kostji. Prvo mu je uputila kada joj je bilo šesnaest godina. Poslednje pred svoju smrt.
U početku razdvojeni okolnostima koje ne zavise od njih, kada su mogli da biraju, izabrali su rastanak.
Strasno obuzeta slikarstvom, uverena da samo u njemu može da pronađe smisao života i razlog postojanja, Liza je otišla u Pariz. Činilo joj se da u tom tuđem gradu počinje i završava se sve što je vredno i važno u umetnosti. I da ona to mora da vidi i oseti.
Kostja je ostao u Rusiji, predan nauci. I u trudu da široko zaobiđe, da nekako zaboravi, ljubav prema Lizi.
Tako je svako upao u svoj kovitlac i lom.
Sve se menjalo. I oni sami. Sve se krzalo, tanjilo, i gubilo sjaj. Samo je njihova ljubav rasla. Zrela. Težila novim sadržajima i žudnjama. Jedina konstanta u njihovim životima, čak i kada je ona delila dane sa drugim muškarcima, a on sa drugim ženama.
A onda je i istorija pokupila danak…
Kada je odlučila da se vrati Kostji i Rusiji, Liza je saznala da je za vlast svoje zemlje begunac kome se ne prašta. Da je glad njene duše za slikarstvom nazvana izdajom. Ipak, započela je svoju zadnju borbu — da se najzad spoji sa jedinim čovekom koga je volela.
Dve i po decenije trajala je prepiska junaka ove istinite priče. Kostjina pisma su izgubljena. Lizina su pred nama. Ta pisma su krik duše. Jecaj srca. Vapaj uma. Slatki šapat nade. Mir i nemir vere. I opomena da je ljubav Božiji dar. Da joj stoga ništa ne sme biti preče ni važnije od nje same.