PORTRET JEDNE TAJNE – THE PORTRAIT OF A SECRET

3000,00 RSD

Autor i priredjivač: Predrag Luković Bajo
Preveli: Mirjana Kangrga, Sandra Gagić i Milomir Ilić
Godina izavanja: 2019
Dimenzije: 24 х 29
Pismo: Latinica
ISBN 978-86-519-2490-6

PORTRET JEDNE TAJNE – THE PORTRAIT OF A SECRET

Ova knjiga se pripremala 35 godina.

„Prema tome, nije bez osnova, već naprotiv, pronicljiva mada spontano rođena ideja beogradskog slikara Predraga Lukovića Baja, koju je otelotvorio 1982. i pre kompjutera, kada je u liku misteriozno osmehnute Đokonde, upravo leonardovskim okom i njegovim izražajnim sredstvima, otkrio autoportret najvećeg renesansnog radoznalca – umetnika sklonog zagonetanju i zagonetkama. Sudeći po svemu, Baju pripada zasluga što je prvi ponudio jedno verovatno rešenje, jedno moguće rešenje zagonetke koju nam je skoro pre pet stoleća postavio večni Leonardo.“

Nikola Kusovac