Osnovi teorije funkcionalnih stilova

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Radoje Simić i Jelena Jovanović
Pismo: Ćirilica
Povez: Broširano
Broj strana: 272
Format: 24

Osnovi teorije funkcionalnih stilova

”Osnovi teorije funkcionalnih stilova” sadrže uvod o opštem opisu prirode i nastanka funkcionalnih varijanti jezika. Uzroci funkcionalne varijacije jezičke strukture su socijalne prirode, smatraju autori. Glavni razlog ove pojave je takozvano delenje rada. Ali ’teorija rada’ funkcionalno-stilističke disocijacije nije dovoljna kao osnova objašnjenja funkcionalnih stilova. ’Verbalizacija’ sadržaja ne sledi u jeziku neposredno već posredstvom procesa mišljenja. Tako se u govorne strukture ugrađuju duhovne vrednosti. Npr. neki naučni tekst ima veze sa istinom i znanjem, izvođenje radnje i radni diskurs sa merkantilnom stranom proizvoda rada i sa njihovom korisnošću, tj. sa profitom i interesom, politika i ideologija sa moći i vršenjem moći itd. Osim toga, u komunikaciji uopšte pored jezika upotrebljavaju se i nejezička sredstva (gestikulacija i mimika u svakodnevnom govoru, različiti rituali u ideološkoj sferi, znakovne i slikovne strukture u nauci itd.). Jezičke strukture se tome neverbalno prilagođavaju i tako nastaju strukturalne varijacije.