NOVI KONTROLNI ZADACI – SRPSKI JEZIK za 4. razred

290,00 RSD

Šifra: 4061

autori: M. Juzbašić i N. Trkulja

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br.: 650-02-465/2014-06 od 4.2.2015.

O knjizi "NOVI KONTROLNI ZADACI – SRPSKI JEZIK za 4. razred"

OPIS
inovativni kontrolni zadaci urađeni prema nivoima postignuća, sa jasno definisanim deskriptorima postignuća u prilogu