z NOVI BUKVAR za 1. razred

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Šifra: 1161
Autori: Branka Matijević, Ljiljana Vdović, Ranka Janaćković

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00171/2018-07

z NOVI BUKVAR za 1. razred

sadržaj udžbenika je usklađen sa Planom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja
rađen po analitičko-sintetičkoj glasovnoj metodi
sastoji se iz četiri dela: prvi deo je priprema za pisanje sa zanimljivim zadacima i slikama za govorne vežbe; drugi deo je obrada po dva štampana slova sa velikim brojem zadataka (uključujući i one za usvajanje osnovnih pravopisnih pravila) i kraćih tekstova sa zadacima za razumevanje pročitanog; treći deo je obrada pisanih slova sa različitim zadacima i tekstovima; četvrti deo su tekstovi sa zadacima za razumevanje pročitanog i proveru znanja
originalni, raznovrsni zadaci
zadaci su različitih nivoa složenosti, pa omogućava individualizaciju u nastavi
veliki broj raznovrsnih tekstova
sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja početnog čitanja i pisanja
udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj; inovativan, funkcionalan, pregledan
udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan
jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan
udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja
grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna