NE TIKAJ U ME

550,00 RSD

Autor: Rajko Nogo Petrov
Izdavač: Zavod za udžbenike
Pismo: Ćirilica
ISBN: 978-86-17-15637-2

O knjizi "NE TIKAJ U ME"

Pesnički poduhvat „Ne tikaj u me“ Rajka Petrova Noga sačinjen je od soneta, koji su protkani citatnim kolažima iz „kamenih knjiga“ dalekih predaka.
I početni iskaz svakog od Nogovih soneta uzet je iz odabrane građe stećaka, pretežne pisane ostavine srednjeg veka u Hercegovini i Bosni, ali ovde „groboslovni“ motivi sežu i do novijih vremena i stradalnih jama.
Razgovor između sveta živih i davno umrlog srpskog sveta zapadno od Drine otkriva neslućene bliskosti.
Do nas, posredstvom tih epigrafa i njihovog produbljenog pesničkog imaginiranja, dopiru glasovi svakidašnjih života i udesa, sa tegobama koje delimo ili prepoznajemo i mi potonji.
Dokumentarni podtekst, oličen u datim snimcima pomenutih kamenih spomenika, daje i uverljivost i razgoreva tajanstvo ovoga izuzetnog obraćanja drevnosti zemlje sa koje pesnik potiče.