Naša Krajina

450,00 RSD

Autor: Dušan Glavaš

O knjizi "Naša Krajina"

Dušan Glavaš je podrobno opisao u ovom ratnom dnevniku sve što je video i doživeo u Krajni u perodu od 1990-1995 – fotografski, novinski, hronološki, bez ulepšavanja ljudi, vremena, slika. Kao učesnik i svedok vremena sve događaje je izložio objektivno i bez bilo čije političke opservacije.