NARODNA TRADICIJA – UDŽBENIK za 4. razred

520,00 RSD

Šifra: 423

Autor: S. Milovanović

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-00452/2010-06

O knjizi "NARODNA TRADICIJA – UDŽBENIK za 4. razred"

OPIS
redak udžbenik namenjen učenju sadržaja ovog predmeta
odmereni i interesantni tekstovi sa jasnim objašnjenjima pojmova za savladavanje sadržaja
dovoljno aktivnosti za rad na času