Akcija!

START TESTOVI KOMPLET – PRIPREMA ZAVRŠNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Matematika:
Autor: Radmila Božić
Dizajn: D punkt
Edicija: TESTOVI za pripremu završnog ispita
Godina izdanja: 2013
Oprema: 20 testova sa po 20 zadataka

Srpski jezik:
Autor: Ivana Marković
Dizajn: D punkt
Edicija: TESTOVI za pripremu završnog ispita
Godina izdanja: 2014

Kombinovani testovi iz prirodnih i drustvenih nauka:
Autor: D. Krvavac, G. Kovačević, M. Brkić, I. Damnjanović
Dizajn: Boško Krstanović, korice: D PUNKT
Edicija: TESTOVI za pripremu završnog ispita
Godina izdanja: 2015
Oprema: 20 testova po 20 pitanja (fizika 4, hemija 3, biologija 5, geografija 4, istorija 4)

START TESTOVI KOMPLET – PRIPREMA ZAVRŠNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

NAJBOLJA PRIPREMA ZAVRŠNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Komplet od tri pripremna testa po specijalnoj ceni.

– MATEMATIKA – TESTOVI ZA PRIPREMU ZAVRŠNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE
Zbirka sadrži 20 testova. Svaki test ima po 20 zadataka iz matematike. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo neophodno za polaganje ispita i istovremeno sistematizuje bazična znanja neophodna za praćenje gradiva srdnje škole.

Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka koji se nalaze u testovima, a izbor zadataka prati zahteve Ministarstva prosvete i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

– SRPSKI JEZIK- TESTOVI ZA PRIPREMU ZAVRŠNOG ISPITA
Zbirka sadrži 20 testova. Svaki test ima 20 pitanja i obuhvata gradivo osnovne škole iz Srpskog jezika. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo neophodno za polaganje završnog ispita i istovremeno sistematizuje bazična znanja, osnovu za praćenje gradiva srdnje škole.

Pomoćiće vam da se oslobodite straha, da uvežbate naučeno gradivo iproverite svoje znanje.

Pitanja iz svake oblasti ravnomerno su zastupljena i svako pitanje proverava jedan od obrazovnih standarda osnovnog, srednjeg ili naprednog nivoa. Na kraju zbirke nalaze se rešenja i ključ za bodovanje testa.

– KOMBINOVANI TESTOVI IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA
Zbirka sadrži 20 testova. Svaki test ima 20 pitanja i obuhvata gradivo osnovne škole iz Srpskog jezika. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo neophodno za polaganje završnog ispita i istovremeno sistematizuje bazična znanja, osnovu za praćenje gradiva srdnje škole.

Pomoćiće vam da se oslobodite straha, da uvežbate naučeno gradivo iproverite svoje znanje.

Pitanja iz svake oblasti ravnomerno su zastupljena i svako pitanje proverava jedan od obrazovnih standarda osnovnog, srednjeg ili naprednog nivoa. Na kraju zbirke nalaze se rešenja i ključ za bodovanje testa.