MUZIČKA KULTURA „U SVETU MELODIJA I STIHOVA” za 4. razred

660,00 RSD

Šifra: 407

autori: M. Smrekar-Stanković i M. Cvetković

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-00248/2008-06/19

O knjizi "MUZIČKA KULTURA „U SVETU MELODIJA I STIHOVA” za 4. razred"

OPIS
MUZIČKA KULTURA „U SVETU MELODIJA I STIHOVA” Udžbenik + CD
osnovni muzički pojmovi objašnjeni kroz stihove
podsticajan i kreativan
svaki udžbenik prati CD za učenika sa obrađivanim kompozicijama