MUZIČKA KULTURA – MUZIČKA VRTEŠKA za 2. razred

660,00 RSD

Šifra: 2093

Autori: Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković
Broj i datum rešenja ministra 650-02-00170/2019-07 od 20.5.2019

MUZIČKA KULTURA – MUZIČKA VRTEŠKA za 2. razred

OPIS
Muzička vrtečka, udžbenik muzičke kulture za 2. razred osnovne škole sa CD-om
(Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković):
Sadrži sve programom predviđene sadržaje; Koncipiran je kao strip, dajući mogućnost učenicima i nastavniku da se igraju na času i uživaju u edukativnim situacijama koje su na poseban način likovno podržane; Promoviše interaktivnost i aktivno učešće u procesu učenja;
CD na kome se nalaze sve pesme, brojalice i kompozicije za slušanje.