METAFIZIČKE MEDITACIJE

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Paramahansa Jogananda
Obim: 130 strana

METAFIZIČKE MEDITACIJE

Nadahnuta i ekstatična Joganadina obraćanja Bogu, sa osvrtom na prepreke na duhovnoj Stazi: Posvećenost i bogosluženje; Meditacije o Bogu; Širenje svesnosti; O pronalaženju Boga; O materijalnim brigama; O samopoboljšanju; Božićne meditacije