Akcija!

Mehanizacija za spremanje kabaste hrane

319,00 RSD149,00 RSD

Autor: Milan M. Vojvodić 

Godina izdanja: 2002

Broj strana: 77 

Mehanizacija za spremanje kabaste hrane

Za spremanje stočne hrane, korišćenje odgovarajuće mehanizacije ima poseban značaj. Prva operacija kod spremanja sena, travne silaže i senaže je košenje krmnih biljaka. U tu svrhu kosačice – gnječilice (kondicioneri) imaju prednost u odnosu na sve oscilatorne i rotacione kosačice. 
Kosačice – gnječilice imaju zadatak ne samo da dobro i kvalitetno kose, već i da mehanički tretiraju pokošenu travnu masu i utiču na njeno brže sušenje u polju. Ovo je naročito važno za košenje lucerke i djetelina. Zbog toga se dodaci kosačicama za kondicioniranje biomase izvode u obliku lomolica ili gnječilica a može i kombinovano. 
Kod kosačice – gnječilice uređaj za gnječenje je izrađen od dva para glatkih ili rebrastih valjaka između kojih prolazi pokošena travna masa i gnječi se. 

Kod kondicionera iza kose postavljeni su rotoudarači. Ovakvim načinom košenja i spremanja sena postiže se: 

– brže i ujednačenije sušenje stabljike i lišća, skraćuje se vrijeme prosučivanjaza više od 40%, 
– značajno se smanjuju kvalitativni gubici u lišću i drugim, nježnijim, hranljivim dijlovima stabljika, pa se dobija kvalitetnije sijeno, 
– po završetku sušenja, stabljike su izlomljene, mekše pa ih domaće životine radije jedu, 
– poboljšava se se stepen iskorišćavanja sijena u jaslama. Gnječenjem se i cepanjem grublji i nježniji dijelovi biljke izmiješaju međusobno pa životinje ne mogu da biraju već su prinuđene da sve jedu. 

Spremanje sena, spremanje zelene hrane, silaža, silažni kombajn, veštačko sušenje senam, travokosilice, gnječilice, grablje, prevrtači, prese…