MATEMATIKA Kontrolni i pismeni zadaci za 8. razred osnovne škole

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor Vladimir Stojanović

MATEMATIKA Kontrolni i pismeni zadaci za 8. razred osnovne škole

Kontrolne vežbe i pismeni zadaci, složeni su hronološki po temama, koje prate program. Za svaku kontrolnu vežbu dat je podsetnik, a zatim praktični primeri kontrolnih vežbi i pismenih zadataka u više varijanti. Na kraju knjige data su detaljna rešenja.