MATEMATIKA 4A – UDŽBENIK SA RADNIM LISTOVIMA za 4. razred

750,00 RSD

Šifra: 401

Autor: S. Joksimović

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-00823/2010-06

O knjizi "MATEMATIKA 4A – UDŽBENIK SA RADNIM LISTOVIMA za 4. razred"

OPIS
radni udžbenik iz dva dela, podeljen po polugodištima (4a i 4b)
gradivo predstavljeno na zanimljiv, pitak i prijemčiv način
zadaci za individualni rad, rad u paru i grupni rad
zadaci optimalnog nivoa težine
dovoljno sadržaja za rad u školi i kod kuće