Matematika 4, nastavni listovi „Maša i Raša”

345,00 RSD

Autori:Radmila Žeželj-Ralić, Branka Matijević
Izdavač:Klett
Tip korica:meki povez
Broj stranica:130
ISBN:978-86-7762-777-5

O knjizi "Matematika 4, nastavni listovi „Maša i Raša”"

Nastavni listovi namenjeni su za rad na času i/ili kao dodatni materijal za vežbanje kod kuće. Koncipirani su tako da deci omogućavaju veliki stepen samostalnosti u radu.

Materijal čini više od 300 zadataka na tri nivoa složenosti. Tipovi zadataka su raznovrsni, a birani su prema nivou složenosti sadržaja (najjednostavniji su označeni zelenom bojom, složeniji plavom, a najsloženiji narandžastom).

Na kraju nastavnih listova dati su testovi za proveru nivoa postignuća učenika, kao i skala za procenu postignuća, što olakšava vrednovanje i samovrednovanje. Za sve zadatke i testove data su rešenja, tako da učenici i sami mogu da provere da li su dobro uradili zadatke.