МАТЕМАТИКА 2А za 2. razred

720,00 RSD

Autor: Ivana Juhas
Šifra: 2011

O knjizi "МАТЕМАТИКА 2А za 2. razred"

Pred vama su dva različita osnovna udžbenička kompleta koji su usklađeni sa novim Programom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja: Matematika 2a i 2b (Drezgić, Veljković, Cvetković, Đekić) i novi udžbenik Matematika 2a i 2b (Ivana Juhas).
Bez obzira na različit pristup prezentaciji sadržaja, oba kompleta se rukovode principima funkcionalnog rasporeda obrade, utvrđivanja i provere znanja.
Na prijemčiv i kreativan način motivišu učenike da kritički misle, a nastavniku olakšavaju ulogu organizatora nastavnog procesa.
Zadaci pripadaju različitim nivoima težine, čime se ostvaruje princip individualizacije i diferencijacije nastave.