MATEMATIKA 1B, UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED

750,00 RSD

Šifra: 1650
Autor: Ivana Juhas

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00164/2018-07

O knjizi "MATEMATIKA 1B, UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED"

OPIS
sadržaj udžbenika je usklađen sa Novim planom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja
udžbenik je nastavniku i učeniku dostupan i u svojoj digitalnoj, interaktivnoj verziji, u potpunosti usklađenoj sa novim Planom i programom učenja, odobrenoj od strane ZUOVa
gradiivo predstavljeno na zanimljiv, pitak i prijemčiv način
podrška individualizaciji nastave
dovoljno sadržaja za rad u školi i kod kuće
prilagođeni standardima postignuća učenika
funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji doprinose integraciji znanja, razvoju sistema pojmova, podstiču kritičko i stvaralačko mišljenje, ukazuju na vezu sadržaja sa svakodnevnim životom,njegovom primenom i daljim učenjem
pimeri u udžbeniku su funkcionalni, raznovrsni i relevantni
pitanja, zadaci i nalozi su logično povezani sa sadržajem, jasni i različiti po složenosti
tipovi zadataka motivišu učenike i dovode ih u aktivnu poziciju
podstiče primenu znanja i veština u rešavanju problema iz svakodnevnog života
rubrika SADA ZNAŠ/ šematskim i grafičkim prikazima, poput pojmovnih mapa, daje kratak pregled najvažnijih sadržaja
moderan udžbenik, ocenjen visokom ocenom, tražen od velikog broja učitelja
inovativan, pregledan, funkcionalan
podsticajan za učenike
tehnička opremljenost omogućava brzo čitanje
sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja određene nauke/discipline
udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj
udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan
jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan
udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja
grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna.