z MATEMATIKA 1/A, UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Šifra: 1660
Autori: Ljiljana Vdović, Branka Matijević, Ranka Janaćković,

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00193/2018-07

z MATEMATIKA 1/A, UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED

OPIS – MATEMATIKA UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED

Sadržaj udžbenika “MATEMATIKA UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED” je usklađen sa Novim planom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja
gradivo predstavljeno na zanimljiv, pitak i prijemčiv način
podrška individualizaciji nastave
dovoljno sadržaja za rad u školi i kod kuće
prilagođeni standardima postignuća učenika
funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji doprinose integraciji znanja, razvoju sistema pojmova, podstiču kritičko i stvaralačko mišljenje, ukazuju na vezu sadržaja sa svakodnevnim životom,njegovom primenom i daljim učenjem
primeri u udžbeniku su funkcionalni, raznovrsni i relevantni
pitanja, zadaci i nalozi su logično povezani sa sadržajem, jasni i različiti po složenosti
tipovi zadataka motivišu učenike i dovode ih u aktivnu poziciju
podstiče primenu znanja i veština u rešavanju problema iz svakodnevnog života
moderan udžbenik, ocenjen visokom ocenom, tražen od velikog broja učitelja
inovativan, pregledan, funkcionalan
podsticajan za učenike
tehnička opremljenost omogućava brzo čitanje
sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja određene nauke/discipline
udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj
udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan
jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan
udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja
grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna.