MAJSTOR I MARGARITA M.B.

1000,00 RSD

Mihail Bulgakov

O knjizi "MAJSTOR I MARGARITA M.B."

Slika sveta u romanu je nesumljivo dijalektička-svetlo i tama imaju svoja carstva i prostor delovanja sa svojim zakonima i načinima delovanja. – otkrijte ovo čudesno delo!Roman „Majstor i Margarita“ je strukturisan kao roman u romanu.“Slika sveta u romanu je nesumnjivo dualistička – svetlo i tama imaju svoja carstva i prostor delovanja, sa svojim zakonima i načinima delovanja a čovek se nalazi izmeđju – ali, da ne bude dileme, mnogo bliže Sataninom carstvu i mnogo više pod uticajem njegovih snaga! Običan čovek je igračka u rukama sila mraka, ali taj mrak nije došao spolja vec je stvoren u ljudskoj duši – materijalizmom, pohlepom, niskim strastima. Samo duša, obuzeta niskim porivima, svojim delovanjem ili mišlju izaziva reakciju sila pod nebom, i to, kako je vec naglašeno, za „svoje dobro“, za ispunjenje sudbine, onako kako mora biti prema stanju svesti, a ne prema kapricima Gospodara tame ili malim ljudskim željama, nedoraslim višim ciljevima“ – Vasilije Domazet