Akcija!

Lirika

119,00 RSD59,00 RSD

Autor: R.M. Rilke

Broj strana: 95 str.

Godina izdanja: 1997.

Povez: Broš

Format: 14,5 x 10 cm

Lirika

Ja sam u Rilkeu voleo najnežnijeg i duhom najvećma prožetog čoveka na ovom svetu, čovek koji je najviše bio obuzet svim čudesnim strahovanjima i svim tajnama duha.

Pol Valeri

Rajner Marija Rilke (1875 – 1926), jedan od najznačajnijih modernih nemačkih pesnika, koga mnogi proučavaoci – kada je reč o vrednosti njegove poezije – porede s Geteom. Rilkeovo stvaralaštvo najčešće se posmatra kroz tri faze: u prvoj prati neoromantičarska i dekadentna struja (Rane pesme, Pesma o ljubavi i smrti korneta Kristofa Rilkea, pojedine pesme iz Časlovca  i Knjige slika); u drugoj se okreće objektivnosti pesničkog izraza i stvara ‘predmetne pesme’ (većina pesama iz Časlovca i knjige slika, zbirka, zbirka Nove pesme); treću obeležava misaona napregnutnost, složena simbolika i svejedinstvo poezije i života (karakterističan je stih ‘Pesma je postojanje’) i njoj pripadaju Devinske elegije, Soneti posvećeni Orfeju i još neke pesme koje je Rilke napisao pred kraj života.