Likovna kultura 5, udžbenik

680,00 RSD

Autori:Sanja Filipović
Tip korica:meki povez
Broj stranica:112
ISBN:978-86-533-0052-4

O knjizi "Likovna kultura 5, udžbenik"

Udžbenik je koncepcijski orijentisan ka problemskom pristupu učenju, istraživanju i stvaralačkim aktivnostima, sa posebnim težištem na procesu i jasno definisanim predmetnim ishodima koji su predviđeni inoviranim programom.

Svaka nastavna tema počinje konceptualnom mapom koja sadrži najvažnije pojmove koji će biti obrađeni u lekciji. U udžbeniku je velika pažnja posvećena vizuelnim primerima sa didaktičkom funkcijom da prate i dodatno pojašnjavaju tekstualne sadržaje, posebno ključne pojmove na kojima je svaka lekcija zasnovana.

Udžbenik sadrži:

292 reprodukcije umetničkih dela
88 reprodukcija učeničkih radova