LIKOVNA KULTURA

600,00 RSD

Šifra: 2101

Autori: Maria Buzaši Marganić, Zita Buzaši
Broj i datum rešenja ministra 650-02-00172/2019-07 od 9.5.2019.

O knjizi "LIKOVNA KULTURA"

OPIS
U udžbeniku autorki Buzaši predstavljanje nastavne građe je naučno i stručno
osmišljeno, tako da učenicima na logičan, postupan, sistematičan i prijemčiv način
otkrije svet boja i reči i tajnu stvaranja slika, crteža i ilustracija. Po koncepciji,
udžbenik omogućava učenicima da kreativno ožive likovni problem koji se pred njih
postavlja i podstiče ih da istražuju, odgovore na pitanja, daju svoje mišljenje, povežu
pojmove ili da uvežbaju određenu tehniku.