LASTAVIČJE GNEZDO NA FRESCI HILANDARA

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor:Đoko Stojičić
ISBN: 978-86-7900-087-3
Jezik:Srpski
Meki povez

LASTAVIČJE GNEZDO NA FRESCI HILANDARA

Kako je nastala pesma Lastavičje gnezdo na fresci Hilandara

Boravio sam u srpskom manastiru Hilandar na Svetoj Gori (Grčka), 19. jula 1993. godine. Primetio sam na fresci gnezdo i u njemu lastavicu sa ptićima. U gnezdo je, pored slamki i grančica, bilo ugrađeno i parče kosti, koje je lastavica mogla doneti sa nekog od grobova sveštenika koji su sahranjeni oko manastira. Rekao sam sebi: “Napisaću pesmu Lastvičje gnezdo na fresci Hilandara!“ Ubrzo su mi se “pojavila“ i prva dva stiha koji će kasnije postati njen refren.

Praštaj Svevišnji i Tvoja milosti.
U gnezdu je iverak svečeve kosti!

Pesma je do sada (2017) u listovima, časopisima i antologijama objavljena 72 puta na srpskom i prevedena i objavljena na deset stranih jezika. Srpski kompozitor Kosta Babić i češki Karel Kučera komponovali su stihove ove pesme, a na Festivalu poezije Evrope u Napulju (2007) ova pesma je, u prevodu Ranke Kuić na engleski, dobila nagradu “Iskija-oskar italijanske kulture“.

Ova knjiga sadrži mišljenja pesnika, kritičara, profesora, novinara i književnika o pesmi Lastavičje gnezdo na fresci Hilandara. Srdačno im zahvaljujem!

Đoko Stojičić