Laravel – Radni okvir za izradu modernih PHP aplikacija

2200,00 RSD

Matt Stauffer

Broj strana: 544
ISBN broj: 978-86-7310-540-6
Izdavač: Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2019.
Kataloški broj: 517.

O knjizi "Laravel – Radni okvir za izradu modernih PHP aplikacija"

Šta razlikuje Laravel od drugih PHP veb radnih okvira? Za početak, brzina i jednostavnost. Ovaj radni okvir za brzi razvoj aplikacija i njegov ogromni ekosistem alatki omogućavaju da brzo izradite nove sajtove i aplikacije sa jasnim i čitljivim kodom. Drugo izdanje ovog praktičnog vodiča, koje je potpuno ažurirano da bi bio pokriven Laravel 5.8, obezbeđuje definitivni uvod u jedan od današnjih najpopularnijih veb radnih okvira.

Matt Stauffer, glavni učitelj i programer u Laravel zajednici, obezbeđuje detaljan pregled i konkretne primere da bi iskusni PHP veb programeri odmah počeli da koriste Laravel. Ovo ažurirano izdanje, takođe, pokriva Laravel Dusk i Horizon i sadrži informacije o resursima zajednice i drugim sporednim Laravel paketima.

„Zaronite“ u sledeće funkcije:

Blade – Laravelova moćna prilagođena alatka za izradu šablona
Alatke za prikupljanje, validaciju, normalizaciju i filtriranje podataka koje su obezbedili korisnici
Eloquent ORM za korišćenje baza podatka aplikacija
Uloga objekta zahteva Illuminate u životnom ciklusu aplikacije
PHPUnit, Mockery i Dusk za testiranje PHP koda
Alatke za pisanje JSON-a i RESTful API-ja
Interfejsi za pristup sistemu datoteka, sesijama, „kolačićima“, keš memoriji i pretrazi
Alatke za implementiranje redova za čekanje, poslova, događaja i WebSocket objavljivanja događaja
„Učenje radnog okvira je teško, ali u knjizi „Laravel“ Matt Stauffer je kao vaš pametni prijatelj programer koji vas nadzire da bi vas vodio i ohrabrio kroz ovaj proces.“

-Samantha Geltz, viši softverski inženjer u kompaniji Shelterluv

Matt Stauffer je programer i učitelj. On je partner i tehnički direktor u kompaniji „Tighten“, piše blogove na sajtu mattstuffer.com i vodi emisije „Laravel Podcast“ i „Five-Minute Geek Show“.

Sadržaj
Poglavlje 1: Zašto Laravel?

Poglavlje 2: Podešavanje Laravel razvojnog okruženja

Poglavlje 3: Rutiranje i kontroleri

Poglavlje 4: Izrada šablona pomoću alatke Blade

Poglavlje 5: Baze podataka i Eloquent

Poglavlje 6: Frontend komponente

Poglavlje 7: Prikupljanje i upravljanje korisničkim podacima

Poglavlje 8: Artisan i Tinker

Poglavlje 9: Korisnička autentifikacija i autorizacija

Poglavlje 10: Zahtevi, odgovori i posrednički programi

Poglavlje 11: Kontejner

Poglavlje 12: Testiranje

Poglavlje 13: Pisanje API-ja

Poglavlje 14: Skladištenje i učitavanje podataka

Poglavlje 15: E-pošta i obaveštenja

Poglavlje 16: Redovi za čekanje, poslovi, događaji, emitovanje i planer

Poglavlje 17: „Pomoćnici“ i kolekcije

Poglavlje 18: Laravel ekosistem