KRIVIČNA DELA UBISTVA U SUDSKOJ PRAKSI

1430,00 RSD

Veljko Turanjanin, Mirko Voštanić, Dalibor Đorđević
prvo izdanje, 2017,

248 str.,

broširan povez,

ćirilica
ISBN 978-86-519-2069-4

KRIVIČNA DELA UBISTVA U SUDSKOJ PRAKSI

Publikacija „Krivična dela ubistva u sudskoj praksi“ predstavlja jedinstvenu zbirku sudskih odluka koje se odnose na raznovrsne oblike, u osnovi, jednog krivičnog dela – krivičnog dela ubistva. Mnogobrojni pojavni oblici i uzroci, te problemi u praksi, uslovili su sistematizaciju sudske prakse iz oblasti ubistva za vreme važenja novog Krivičnog zakonika, u periodu 2006‒2016. godine. Nastala kao rezultat pažljive analize preko 650 presuda apelacionih i viših sudova sa teritorije Srbije, ova publikacija može korisno poslužiti tužiocima, sudijama i advokatima koji u praksi primenjuju krivično pravo, ali i nastavnicima, saradnicima i naučnicima u krivičnopravnoj naučnoj oblasti.