Kosmička doktrina

587.5,00 RSD

Autor: Dion Fortune
Obim:150 str
Format A5

O knjizi "Kosmička doktrina"

Prvosveštenica savremenog okultozma Doin Fortune je ovo svoje čuveno delo primila unutrašnjim diktatom sa viših kosmičkih planova, od visoko razvijenog duhovnog Bića, koje je u svojoj poslednjoj zemaljskoj inkarnaciji, pre nego što je prešlo na nematerijalne ravni, bilo slavni filozof.