KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

3.273,00 дин. sa PDV-om

Tihomir Vasiljević i Momčilo Grubač
saizdavaštvo sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union, dvanaesto izdanje, 2011,

16 h 24 cm,

1096 str.

tvrdi povez,

ćirilica
ISBN 978-86-519-1014-5

Dvanaesto izdanje Komentara Zakonika o krivičnom postupku naših renomiranih krivičnopravnih procesualista Tihomira Vasiljevića i Momčila Grubača, pripremljeno je nakon donošenja novih zakona (o advokaturi, o sudskim veštacima i dr.) i izmena Zakonika o krivičnom postupku u drugoj polovini 2010. i prvoj polovini 2011. godine. Ono je osveženo i relevantnom sudskom praksom sudova opšte nadležnosti, odlukama Ustavnog suda Republike Srbije koje se tiču krivičnog postupka, kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava koja se sve više razvija, kao i od stupanja u članstvo Saveta Evrope (2004) obavezuje i Srbiju.

Težina 1 kg
Izdavač

Službeni glasnik