KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

4400,00 RSD

Gordana Stanković, Milena Prokić
prvo izdanje, 2015,

16 h 24 cm,

1020 str.,

tvrd povez,

ćirilica
ISBN 978-86-519-1698-7

O knjizi "KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU"

Komentar predstavlja svojevrstan poduhvat zbog obima i kvaliteta sadržine jer u domenu vanparnične materije do sada nije bilo dela koje predstavlja spoj naučne i praktične obrade zakonske materije. Sadrži odabranu sudsku i javnobeležničku praksu, pored primera podnesaka i sudskih odluka.

Ovaj Komentar namenjen je širokom krugu korisnika koji u svojoj svakodnevnoj praktičnoj delatnosti tumače i primenjuju pravila Zakona o vanparničnom postupku – sudijama, javnim beležnicima, advokatima, pravobraniocima, pravnicima u centrima za socijalni rad, pravnicima u službama pravne pomoći, pravnicima u privredi i upravi. Komentar može da bude od koristi i u univerzitetskoj nastavi na svim nivoima studija, studentima u pripremanju ispita i naučnoistraživačkoj praksi, kao i diplomiranim pravnicima koji pripremaju pravosudni ili javnobeležnički ispit. Isto tako, ova knjiga može pomoći i građanima da spoznaju mogućnosti za zaštitu njihovih prava.