KOMENTAR KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN
prof. dr Dragoljub Popović, prof. dr Violeta Beširević, dr Slavoljub Carić, prof. dr Marija Draškić, dr Vladimir Đerić, prof. dr Goran P. Ilić, dr Ivan Janković, dr Edo Korljan, prof. dr Ivana Krstić, prof. dr Tanasije Marinković, prof. dr Tatjana Papić
prvo izdanje, 2017,
16 h 24 cm,
779 strana,
tvrd povez,
latinica
ISBN 978-86-519-1772-4
 

KOMENTAR KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je rad grupe autora, među kojima su sudije, advokati, profesori i nekadašnji sudija ESLjP i državni zastupnik pred Evropskim sudom.

Konvencija obavezuje Srbiju od 2004. godine, i njene odredbe predstavljaju deo unutrašnjeg prava naše države. Uprkos tome, retke su knjige, poput ove, koja na sistematski način obrađuje sve članove Konvencije i dodatnih protokola oslanjajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Knjiga je od koristi svima koji se zanimaju za Konvenciju i njenu primenu, kako praktičarima, kojima je pre svega namenjena, tako i onima koji se pravom Konvencije bave s akademskog aspekta.