KOMBINOVANI TESTOVI IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA

910,00 RSD

Autor: D. Krvavac, G. Kovačević, M. Brkić, I. Damnjanović
Dizajn: Boško Krstanović, korice: D PUNKT
Edicija: TESTOVI za pripremu završnog ispita
Godina izdanja: 2015
Oprema: 20 testova po 20 pitanja (fizika 4, hemija 3, biologija 5, geografija 4, istorija 4)

KOMBINOVANI TESTOVI IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA

Zbirka sadrži 20 testova. Svaki test ima 20 pitanja i obuhvata gradivo osnovne škole iz Srpskog jezika. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo neophodno za polaganje završnog ispita i istovremeno sistematizuje bazična znanja, osnovu za praćenje gradiva srdnje škole.

Pomoćiće vam da se oslobodite straha, da uvežbate naučeno gradivo iproverite svoje znanje.

Pitanja iz svake oblasti ravnomerno su zastupljena i svako pitanje proverava jedan od obrazovnih standarda osnovnog, srednjeg ili naprednog nivoa. Na kraju zbirke nalaze se rešenja i ključ za bodovanje testa.