KLJUČ MISTERIJA

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Elifas Levi
Obim:150 str, Format A5

KLJUČ MISTERIJA

Ključ Misterija, prema rečima Alistera Kroulija, koji je napisao predgovor i ko-mentare za ovo delo, ”predstavlja vrhunac misli Elifasa Levija i napisano je sa njemu svojstvenom suptilnom i prefinjenom ironijom, u kojoj je Levi bio pravi maj-stor”.